Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Op deze pagina treft u de privacyverklaring aan van de Erdee Media Groep. (EMG). U kunt deze hier inzien of downloaden.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van EMG en haar dochtermaatschappijen. Tot de Erdee Media Groep behoren: Reformatorisch Dagblad, Terdege, Magazine De Week, Kits, Puntuit, Erdee Service, Digibron en Uitgeverij De Banier.

De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 maart 2022.